Pengertian Batolit

Assalammualaikum, Selamat datang di Kelas IPS. Disini Ibu Guru akan membahas tentang pelajaran Geografi yaitu Tentang “Batolit“. Berikut dibawah ini penjelasannya:

Batolit

Dalam proses pelepasan magma dari dalam perut bumi mengarah ke permukaan bumi ada dua macam proses, yakni proses intrusi magma dan proses ekstrusi magma. Dimana pada proses intrusi magma bakal menghasilkan sejumlah bentuk laksana batolit, lakolit, still, gang, apolisa dan diatrema. Jika pada ulasan sebelumnya anda telah membicarakan tentang pengerian lakolit maka pada ulasan kali ini anda akan membicarakan tentang batolit.

Pengertian Batolit ialah salah satu batuan beku yang terbentuk didalam dapur magma yang terbentuk sebab penurunan suhu yang melambat. Batolit merupakan format intrusi yang tidak mempunyai dasar yang seringkali dapat ditemukan dalam inti pegunungan. Bagian atas atau atap dari batolit seringkali dikenal dari sisa-sisa batuan endapan yang bakal menggantung, dimana situasi ini dinamakan sebagai roofpendants.


Batolit dan Pegunungan

Yang dimaksud disini ialah hubungan batolit dengan pembentukan pegunungan, dimana terbentuknya batolit ini seringkali bersamaan dengan pembentukan suatu pegunungan. Bagian atas dari batolit yang berbentuk kubah tidak tertata serta dinding samping dari batuan yang curam. Massa dari batuan itu mempunyai penyebaran yang luas ke arah bawah dan arah samping, akan namun dasarnya tidak pernah terlihat dan pun susunan batuan ini biasanya mempunyai sifat granit atau granodiorit. Ada suatu batolit yang mempunyai ukuran yang paling besar, contohnya ialah batolit yang sedang di Alaska British Colombia yang mempunyai panjang selama 1.250 mil dan lebarnya selama 50 mil.

Di Indonesia sendiri ada batolit yang dikenal di pegunungan Schwaner yang sedang di Kalimantan. Proses terbentuknya batolit ini belum diketahui secara tentu akan namun ada pendapat lama yang menuliskan bahwa batolit terbentuk sebab pengisian dari lokasi kosong yang terdapat di dalam kerak bumi. Kekosongan pada kerak bumi ini diakibatkan oleh proses dari lipatan dan sesar.

Artikel Terkait:  Palung Laut

Umumnya batolit bergerak mengekor bidang yang lemah dalam kerak bumi akan namun yang masih menjadi pertanyaan ialah apakah massa batuan tersebut menciptakan ruang dalam kerak bumi dengan teknik menghancurkan batuan atau dengan mendorong batuan di sekelilingnya ke samping dan ke atas.


Hubungannya dengan Pegunungan

Huhubungan batolit dengan pegunungan didasari oleh pendapat para berpengalaman dan pun bagaimana proses terbentuknya, inilah penjelasannya:


  • Pendapat Para Ahli

Beberapa berpengalaman berpendapat bahwa magma akan menggali jalan ke atas dengan teknik meleburkan batuan yang dilewati oleh jalur magma. Proses ini akan menyebabkan magma bakal berubah susunannya dan bakal menghasilkan batuan yang jenisnya berbeda-beda. Namun, pada kenyataannya mayoritas dari batolit mengindikasikan susunan batuan yang nyaris serupa satu sama lain.

Jadi, massa yang sama dari batolit tidak sesuai dengan teori asiminasi. Ada teori beda yang menjelaskan bahwa terjadinya batolit ialah dengan jalan magmatic stoping, yakni batuan yang ada pada unsur atas batolit bakal pecah sebab adanya perluasan panas dan lantas keretakan batuan ini akan diceraikan satu dengan yang lainnya oleh peresapan gas dan cairan magma yang menginjak retakan dalam kerak bumi.


  • Proses Pembentukan

Bongkahan itu nantinya akan terbenam ke dalam magma. Ada suatu paham yang mengaku bahwa proses ini dapat disaksikan pada tepi badan batolit yang seringkali memiliki format yang tidak tertata dan ada pada batuan asing atau xenotit pada unsur atas batolit. Apabila bongkahan itu semakin dalam maka batuan asing itu akan berkurang dan lambat laun tidak bakal ditemukan lagi. Akan namun proses ini terdapat sedikit keunikan seperti andai magma yang biasanya mempunyai sifat granit itu naik ke atas, maka magma bakal menembus menjangkau permukaan bumi dan lantas akan menyusun gunung api yang bakal menghasilkan batuan riolit ataupun batu kaca.

Artikel Terkait:  Siklus Batuan

Dalam permasalahan ini batuan riolit seharusnya adalahbatuan leleran (batuan beku luar) yang jumlahnya banyak. Akan namun menurut investigasi tentang batuan leleran, banyak sekali dari batuan itu mempunyai susunan basal walau ada batuan dalam yang mayoritas terdiri atas batuan granit. Umumnya, batuan endapan yang terletak di dekat batolit tidak bakal menunjukkan fenomena dislokasi, yakni sebuah fenomena perubahan dari posisi yang mendatar dari batuan endapan.


2. Pendapat mengenai Batuan Asal

Sebagian besar berpengalaman memandang bahwa pada hakikatnya batuan asal yang dibicarakan diatas tersebut masih terdapat pada lokasi semulanya dan batuan itu dapat pulang menjadi batuan yang serupa batuan granit, urusan ini dapat terjadi sebab batuan samping tersebut ditembus oleh gas dan mineral sampai-sampai dapat mengolah susunan batuannya serta diprovokasi oleh peningkatan dan pengurangan bahan yang ada sampai-sampai terbentuklah batuan yang mempunyai sifat granit. Ada pula suatu anggapan yang mengaku bahwa terjadinya batuan granit pada bakolit diakibatkan oleh pertukaran antara atom atom dalam suasana padat.

Itulah kenapa batolit mempunyai hubungan dengan pembentukan pegunungan dimana batolit ini akan menyusun suatu pegunungan menurut kegiatan magma dan pun proses pemadatannya.


Contoh Batolit

Di samping batolit besar yang sedang di Alaska British Colombia yang mempunyai panjang selama 1.250 mil dan lebarnya selama 50 mil dan pun batolit di Indonesia yang dikenal di pegunungan Schwaner yang sedang di Kalimantan. Ada pula contoh format batolit yang familiar di unsur Barat dari Amerika Utara ialah singkapan batolit raksasa yang mempunyai nama Half Dome yang terbentuk di Sierra Nevada, Amerika Serikat yang mana batolit ini mempunyai komposisi batuan granit.

Terjadinya singkapan batolit raksasa ini diprovokasi oleh tekanan lempeng tektonik. Batolit yang teringkap ke permukaan bumi dari dalam perut bumi ini diprovokasi oleh dua tenaga pengubah format muka bumi yakni tenaga endogen dan eksogen. Tenaga eksogen ialah tenaga pengubah format muka bumi yang berasal dari luar bumi, contohnya ialah pelapukan, erosi, sedimentasi dan masswating. edangkan tenaga endogen ialah tenaga pengubah format muka bumi yang berasal dari dalam bumi, contohnya ialah vulkanisme, tektonisme dan gempa bumi.

Artikel Terkait:  Pengertian Pedosfer

Batolit yang tersingkap sebab tenaga endogen terbentuk sebab pengaruh erosi. Dimana proses tadinya batolit yang tertutup oleh material batuan lapuk akan merasakan erosi pada lapisan atasnya yang lama kelamaan bakal menyingkapkan batolit tersebut. Kemudian pada batolit yang tersingkap sebab tenaga eksogen diprovokasi oleh adanya proses pelantikan di wilayah tersebut. Batolit yang merasakan pengangkatan tersebut diprovokasi oleh tekanan lempeng tektonik yang bergerak dibawahnya. Perlu diketahui bahwa pembentukan batolit di Amerika ini terdiri atas sekian banyak pluton yang terbentuk sekitar 150 juta tahun terakhir.


Demikian Penjelasan Pelajaran IPS-Geografi Tentang Batolit adalah: Pengertian, Hubungan Beserta Contohnya

Semoga Materi Pada Hari ini Bermanfaat Bagi Siswa-Siswi, Terima Kasih !!!


Baca Artikel Lainnya:

5/5 - (1 vote)